top of page

Yeni Ekonomi Çerçevesinde İnovasyon Faaliyetleri: OECD Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Authors: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLKÜ ÖZBAY, PROF. DR. CEM SAATÇİOĞLU
Publishing: April 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6314-03-0
© All Sciences Academy

Table of Contents

  Giriş

  ​Bölüm 1
  Yeni Ekonomi ve İnovasyonun Genel Çerçevesi

  ​Bölüm 2
  OECD Ülkelerinde Yeni Ekonomi Çerçevesinde İnovasyon Faaliyetleri ve Politikaları

  ​Bölüm 3
  Türkiye’de Yeni Ekonomi Çerçevesinde İnovasyon Politikaları ve Ekonometrik Bir Uygulama

  ​Bölüm 4
  Sonuç

  Kaynakça
bottom of page