top of page

Tersane İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Authors: MSc Mehmet Arif ÖZTÜRK, Doç. Dr. Murat YORULMAZ
Publishing: May 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6314-05-4
© All Sciences Academy

Table of Contents


  Bölüm 1
  Giriş

  Bölüm 2
  Tersane İşletmelerinde İş Güvenliği

  Bölüm 3
  İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Performansı

  Bölüm 4
  Literatür Araştırması

  Bölüm 5
  Malzeme ve Yöntem

  Bölüm 6
  Bulgular

  Bölüm 7
  Sonuçlar ve Öneriler

  Bölüm 8
  Referanslar
bottom of page