top of page

Liman İşletmelerinde İş Kazaları ve Önlemleri

Authors: MSc Kübra GÜÇLÜ, Doç. Dr. Murat YORULMAZ
Publishing: March 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6530-79-9
© All Sciences Academy

Table of Contents

  Chapter 1
  İş Sağlığı ve Güvenliği

  Chapter 2
  İş Kazası

  Chapter 3
  Limanlarda Terminaller ve Çeşitleri

  Chapter 4
  Konteyner Terminallerinde İş Kazaları

  Chapter 5
  Konteyner Terminallerinde İş Kazalarının Önlenmesine Yönelik Alternatifler

  ​Chapter 6
  Literatür Araştırması

  ​Chapter 7
  Malzeme ve Yöntem

  Chapter 8
  Bulgular ve Tartışma

  Chapter 9
  Sonuçlar ve Öneriler

  Chapter 10
  Kaynakça​​

  Chapter 11
  Ekler
bottom of page