top of page

Liman İşletmelerinde Yenilikçilik ve Dijitalleşme

Authors: İ. Emre PATRUNA, Doç. Dr. Murat YORULMAZ
Publishing: July 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6314-21-4
© All Sciences Academy

Table of Contents


  Bölüm 1
  Giriş

  Bölüm 2
  Denizyolu Taşımacılığı

  Bölüm 3
  Dünyada Deniz Yolu Taşımacılığı

  Bölüm 4
  Türkiye’de Deniz Yolu Taşımacılığı

  Bölüm 5
  Dijitalleşme

  Bölüm 6
  Yenilikçi İklim Ve Yenilikçi İş Davranışı Kavramları

  Bölüm 7
  Araştırma

  Bölüm 8
  Bulgular

  Bölüm 9
  Sonuç

  Bölüm 10
  Kaynaklar
bottom of page