top of page

Mühendislikte Çağdaş Yaklaşımlar

Editor: Asist. Prof. Dr. Umut ÖZKAYA
Publishing: March 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6530-98-0
© All Sciences Academy

Table of Contents

  1. Bölüm
  Solunum Siteminde Hava Akış Alanı ve Aerosol Partikül Davranışı Üzerine Genel Bir Bakış
  Doğan ÇİLOĞLU

  2. Bölüm
  Solunum Siteminde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Uygulamaları
  Doğan ÇİLOĞLU

  3. Bölüm
  Çimentolu Harçlarda Agrega İkamesi Olarak Kullanılan Lefke Taşının (Osmaneli/Bilecik) Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi
  Ahmet Ferdi ŞENOL, Özlem ÇALIŞKAN
bottom of page