top of page

Innovative Studies In Social, Human and Administrative Sciences

Editor: Prof. Dr. Osman YILMAZ
Publishing: June 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6314-13-9
© All Sciences Academy

Table of Contents

  1. Chapter
  Pictorial Preferences and Political Orientation
  Mehmet Özer DEMİR

  2. Chapter
  Sanatta Aktüel Gerçeklik: NFT
  Ümit PARSIL

  3. Chapter
  İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Harun ÇALHAN

  4. Chapter
  Sanatta Doğanın Manipülasyonu ve Çevrenin Sanat Ekseninde Entegrasyonu
  Ahmet Göktuğ KILIÇ

  5. Chapter
  OECD Ülkeleri Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kadın Akademisyenlerin Karşılaştırmalı Analizi
  Büşra KAVASOĞLU, Özlem ATAY

  6. Chapter
  The Impact Of R&D Expenditures On Economic Growth In G-8 Countries
  Şenay SARAÇ

  7. Chapter
  Analysis of Container Volume Handled in Türkiye Ports
  Mücahit DEMİRCİ, Murat YORULMAZ

  8. Chapter
  Vergi Takozu: OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Mutlu YORULDU

  9. Chapter
  Thermal Tourism Potential and Its Environmental Impacts in Ayaş Türkiye
  Özlem ATAY, Mutlu YILMAZ

  10. Chapter
  Orta Çağda Orta Asya’da Kadının Sosyal ve Ekonomik Durumu (Turfan Örneği)
  Gülşah YAYLAGÜLÜ ALPDOĞAN

  11. Chapter
  Evaluation of The Web Sites of Shipping Agencies: The Case of Kocaeli
  Faruk KÖSEOĞLU, Murat YORULMAZ
bottom of page