top of page

Innovative Studies In Natural Science and Mathematics

Editor: Assoc. Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR
Publishing: June 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6314-11-5
© All Sciences Academy

Table of Contents

  1. Chapter
  Research on reagents for the UV-VIS spectrophotometric determination of the metals Pd(II), Cu(II), Co(II) and Ni(II)
  Berrin TOPUZ

  2. Chapter
  The Impact of Aromatic Compounds on the Environment and Human Health
  Mehmet MAMAN, Hülya ÇELIK

  3. Chapter
  Antibiyotik Üreticileri Streptomyces Bakterileri
  Dilara Hande BARLIK, Kerem ÖZDEMİR

  4. Chapter
  Non-Newtonian Jacobsthal ve Non-Newtonian Jacobsthal-Lucas Sayılarını İçeren Bazı Toplam Formülleri
  İlknur YEŞİLYURT, Nilay DEĞİRMEN

  5. Chapter
  Fourier Dönüşümü Bilinen Fonksiyonu Belirleme Yöntemi
  Simten BAYRAKÇI DOĞAN

  6. Chapter
  Fourier Serisinin Noktasal ve Düzgün Yakınsaması
  Simten BAYRAKÇI DOĞAN

  7. Chapter
  Electrochemical behavior of Mg alloy AZ31 in 0.9 % NaCl medium
  Saida BOUYEGH, Sihem BENAYACHE, Samira TLILI

  8. Chapter
  Latest Developments in 2D Semiconductor Materials
  İlhan CANDAN, Sezai ASUBAY

  9. Chapter
  Mikrobiyom ve Metabolomiks
  Özlem BAKIR BOĞA, Esabi Başaran KURBANOĞLU
bottom of page