top of page

Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Yaklaşımlar

Editor: Prof. Dr. FETHİ KAYALAR
Publishing: March 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6530-85-0
© All Sciences Academy

Table of Contents

  1. Bölüm
  Öğretmenlerin Öğretim Programlarındaki Değişime Uyum ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
  Aslı CİRİZ, Cenk AKAY

  2. Bölüm
  Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerindeki Viyola Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi
  Barkın ÇALIŞ, Rıza AKYÜREK

  3. Bölüm
  Ortaöğretim Öğrencilerinde İngilizce Dersinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Güdüleme Düzeylerinin İncelenmesi
  Tuğçe EVKURAN, Cenk AKAY

  4. Bölüm
  Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Aile, Evlenme ve Boşanma Kavramlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
  Vedat ŞAHİN

  5. Bölüm
  Middle School Students’ Math Exam-Perceptions and Preparation Strategies
  Savaş BAŞTÜRK
bottom of page