top of page

Contemporary Approaches in Social, Human and Administratıve Sciences

Editor: Prof. Dr. Osman YILMAZ
Publishing: March 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6530-86-7
© All Sciences Academy

Table of Contents

  1. Chapter
  Teknolojinin İş Hayatına Mirası: Teknostres
  Meryem Begüm KARHAN, Hüseyin ÇİÇEK

  2. Chapter
  Rum Patriği Gregorius’un İdamının İç ve Dış Politikada Yarattığı İnfialler
  Hasan Ali ÇAKMAK

  3. Chapter
  Medya Çağında Çocuk ve Çocuk Kültürü: Medya Okuryazarlığı Bağlamında Bir
  Değerlendirme
  Seçil Utma

  4. Chapter
  Sanat Masallarında İşlev: Ahmet Ümit Örneği
  Umut BALCI

  5. Chapter
  The Factors Influencing Destination Preferences of Yoga Tourists
  Züleyha ARSLAN, Umut BALCI
bottom of page