top of page

Contemporary Approaches in Agriculture, Forest and Water Issues

Editor: Prof. Dr. NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN
Publishing: March 2024
Certification Number: 72273
ISBN: 978-625-6530-83-6
© All Sciences Academy

Table of Contents

  1. Chapter
  Recent Strategies, Approaches and Advances in Sustainable Pesticide Management Regarding Environmental Pollution
  Ayşe Gül TANIK, Asude HANEDAR

  2. Chapter
  Tarım Uygulamalarında Bilimsel Olmayan İnançlar, Gelenekler ve Etkileri
  Demet ALTINDAL, Nüket ALTINDAL

  3. Chapter
  Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Olan Etkisi
  Bağnu ÇOLAKOĞLU, Emine YILMAZ

  4. Chapter
  "Smart villages" - a new concept in modern agribusiness
  Katerina Kareska

  5. Chapter
  Arıcılık Faaliyeti Açısından Önemli Bazı Bitki Türlerinin Nektar Verimini Etkileyen İklim Faktörleri
  Recep SIRALI, Şeref CINBIRTOĞLU

  6. Chapter
  Türkiye’de 06.02.2023 Yılında Gerçekleşen Depremden Etkilenen İllerde Hayvan Varlığına Yönelik Bir İnceleme
  Abdullah Berk AKKAŞ, Şule TURHAN
bottom of page